MyrtheRythmes
MyrtheRythmes
Astrologisch advies, workshops & lezingen
Astrologisch advies, workshops & lezingen

 

De Beurscrisis voorbij?

Amsterdam 14 Oktober 2008
Illustraties toegevoegd op 2 februari 2010
©Myrthe SardjoeDit artikel is in de eerste plaats bedoeld voor beleggers in aandelen en beursanalisten.

Ik ontvang graag uw reacties op dit stuk.

Ook reacties van anderen zijn zeer welkom.De Beurscrisis voorbij?

Volledig de weg kwijt? Geen idee waar het heen gaat? Het gevoel dat er van alles gaat veranderen? Angst? Depressie? Recessie? Niet beleggen? Wel beleggen? En zo ja, waarin?
In het onderstaande artikel tracht ik mijn astrologisch licht te schijnen op de huidige situatie. Ik ben op zoek gegaan naar het meest plausibele moment waarop de beurs de bodem zal bereiken. Daarbij laat ik zien welke sectoren de komende jaren zwaar onder druk komen te staan. Het is aan uzelf om van daaruit uw strategie te bepalen. Ik neem ten aanzien daarvan geen enkele verantwoordelijkheid op me. Ik ben namelijk geen econoom, geen beursanalist, maar astroloog. Wel bestudeer ik al sinds 1998 de grote bewegingen op de beurs. Zo viel me op dat er een duidelijke analogie bestaat tussen de rythmes van de planeten in ons zonnestelsel en de beurskoers. Geloof het of niet. Doe er uw voordeel mee. Of niet. De keus is aan u.

Mocht u na het lezen van dit artikel vragen hebben, of meer informatie wensen. U kunt op deze website reageren of contact leggen door middel van een e-mail. Voor vertrouwelijk beleggingsadvies, toegespitst op u en uw bedrijf, kunt u met mij persoonlijk een afspraak maken.

 

Nu

Dat we in roerige tijden leven kan niemand zijn ontgaan.
Ook astrologisch gezien is dit een interessante periode. Begin 2008 kwam Pluto voor het eerst het teken Steenbok binnen. Vanaf november 2008 loopt Pluto opnieuw het sterrenbeeld Steenbok binnen en zal daar vervolgens tot 2024 doorheen lopen. Een nieuw tijdperk is daarmee aangebroken. Vanaf nu tot 2024. Wat brengt dat ons?

Tegelijkertijd treedt er iets anders op. Saturnus en Uranus maken een oppositie met elkaar en een wijd vierkant (dwz een hoek van 90 graden) met Pluto (nu nog net in Boogschutter). De komende jaren worden deze hoeken scherper. Een zelfde constellatie, weliswaar deels in andere tekens, deed zich voor tijdens de beurskrach in 1929 en gedurende de jaren, die daarop volgden.


Pluto

Volgens astronomen is Pluto (sinds kort) geen planeet meer. Er is echter geen enkele astroloog, die twijfelt aan de astrologische betekenis van Pluto. Pluto staat voor transformatie. Het oude maakt plaats voor het nieuwe. Dit is een langzaam proces. Pluto beweegt namelijk heel langzaam door ons zonnestelsel. Meestal onttrekken de veranderingen zich daardoor aan het zicht. Het bepaalt de tijdgeest, maar is moeilijk te benoemen. Pluto wil graag controle uitoefenen, wil macht en werkt vaak ondergronds en in het onderbewustzijn. Het teloor gaan van het oude en vervolgens het plaats maken voor het nieuwe. Dit is vaak een pijnlijk proces. Toch is het in essentie niet goed of slecht. Het is meer het verloop van het leven. Een eeuwig durende cyclus van geboorte en dood. Door zijn lange omloopstijd rond de Zon werkt Pluto vooral in op het collectieve (onder-)bewustzijn.

Pluto werd ontdekt in 1930. Vanaf dat moment zijn we ons als mensheid pas bewust geworden van de kracht van Pluto. En volgden de depressieve jaren '30. In dezelfde periode werd de atoombom ontwikkeld (Plutonium). En was er de opkomst van het fascisme. Pluto stond toentertijd in Kreeft. Het sterrenbeeld Kreeft wordt in de astrologie ook wel geassocieerd met “het volk”.

Hoewel 1929 als het jaar van de Krach te boek staat, bereikte de beurs pas in 1932 de bodem. In dit zelfde jaar werd het T-vierkant tussen Pluto, Uranus en Saturnus optimaal.

8 juli 1932


Op dit moment maken Pluto, Uranus en Saturnus een T-vierkant met elkaar, zij het nog vrij ruim.
De huidige constellatie doet daarom sterk denken aan die van 1929. De hoeken tussen Pluto, Uranus en Saturnus worden in de komende jaren nog scherper en zullen zich nog sterker doen gelden. Ik verwacht daarom dat de bodem van de beurs nog lang niet in zicht is. Later kom ik hier op terug in een chronologisch overzicht van de te verwachten ontwikkelingen tussen nu en 2012. Simultaan verlaten dezelfde planeten één voor één de beweeglijke tekens Maagd, Vissen en Boogschutter om vervolgens in de hoofdtekens Ram, Weegschaal en Steenbok terecht te komen. Ook hier kom ik later in dit artikel op terug.

15 september 2008

NB1 Vanaf mei 2010 tot maart 2011 doet ook Jupiter mee aan dit T-vierkant. Jupiter komt dan conjunct Uranus te staan.


NB2 Ook mstreeks 1966 deed zich iets dergelijks voor.
Pluto en Uranus maakten toen een conjunctie. Saturnus stond op dat moment met beide planeten in oppositie.

maart 1966


Pluto in Steenbok


Voorop wil ik stellen dat ik niet de enige astroloog ben, die zich waagt aan een analyse van Pluto in Steenbok. ik zal daarom verwijzen d.m.v. links naar artikelen, die naar mijn idee de moeite waard zijn.


Pluto in Boogschutter

Om enig begrip te krijgen van de werking van Pluto in een teken, lijkt het mij goed om eerst even terug te blikken op de afgelopen periode, waarin Pluto door het Sterrenbeeld Boogschutter liep. Vanaf februari 1995 tot 2008 liep Pluto door Boogschutter. Boogschutter stimuleert groei, toename en het verleggen van de horizon. Boogschutter onderwerpen zijn onder meer: Het buitenland, religie, onderwijs, wetgeving en verre reizen. Wat gebeurde er in de afgelopen periode?

De internationale handel groeide meer dan ooit. Onze markten werden overspoeld met exotische producten. Import, vooral vanuit China, nam explosief toe. Multinationals kregen (nog) meer omvang, macht en invloed dan voorheen.

Omstreeks 1995 begon er een omwenteling in het onderwijs. Het studiehuis werd ingevoerd. Het VMBO. De lagere school werd omgevormd tot de basisschool en recent werden veel basisscholen omgevormd tot “Brede School”. Termen als “competency”, “portfolio” en “bachelor” werden in het hoger onderwijs geïntroduceerd. Kortom, een metamorfose in het onderwijs.

Astrologie (een echt Boogschutter vakgebied) werd ook weer populair. Honderden boeken werden hier over geschreven gedurende de afgelopen decennia. De laatste (circa) 13 jaar zijn die ook te vinden in mainstream boekhandels.

Verre reizen namen een grote vlucht. Ging vroeger iedereen naar Frankrijk of Spanje of hielden we vakantie in eigen land. In de afgelopen jaren reisden we massaal de wereld over, met als doel vooral veel verre bestemmingen zoals Thailand, Nieuw Zeeland of Zuid Amerika. Recent, met de Olympische Spelen (van oorsprong gewijd aan de oppergod Zeus, de heerser van Boogschutter) kwam het verre China in haar volle omvang in de picture. Boeddhisme, yoga, sjamanisme, Wicca, New Age en andere levensrichtingen leefden op in het Westen. In 1996 werd de Boeddhistische Omroep Stichting opgericht.

De migratie was groot. Asielszoekersproblematiek stond als onderwerp op de politieke agenda en er werden asielzoekerscentra gebouwd. Wetgeving maakt het sinds 2001 vrijwel onmogelijk om als “gelukzoeker” Europa legaal binnen te komen.

Tijdens Pluto door Boogschutter ontstond er een sterk spanningsveld tussen Moslims en Christenen. Het Christelijke Westen en veel Islamitische landen kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Met name de VS probeerde haar greep te versterken op het Midden Oosten en de oliebronnen (na 11 September 2001 door middel van oorlog). Ook binnen Europa liepen de religieuze en etnische spanningen enorm op. Denk daarbij aan alles rond Pim Fortuyn, Van Gogh, Geert Wilders, de rellen rond Parijs etc.


9/11

De boel escaleerde op het moment dat Pluto in Boogschutter een oppositie maakte met Saturnus in Tweeling. Deze oppositie vond plaats over de ASC-Desc-as van de Verenigde Staten en werkte daarom daar het sterkste uit. De Zon stond op 11 september 2001 precies vierkant op deze as.

Ideeën, overtuigingen, geloof, het buitenland, kwamen letterlijk in botsing met Tweeling (de Twin Towers). Tweeling staat astrologisch o.a. voor het handelsverkeer, het World Trade Centre, het vliegverkeer, telecommunicatie, de detailhandel. Mars stond die dag vierkant op Midhemel van de VS.

Er ging een geweldige schok door de wereld. Gevolgd door een acute beursdip (waarbij met name telecombedrijven kelderden) en een korte stagnatie van het vliegverkeer in de VS (en een langere dip voor vliegtuigmaatschappijen wereldwijd). Stagnatie van de handel dus, “veroorzaakt' door Saturnus in Tweeling.

vs 911


Wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor 9/11 is tot op de dag van vandaag niet helder. Veel scenario's doen de ronde. Het antwoord van Bush en de VS op 9/11 was in ieder geval de “War On Terrorism”, die feitelijk gericht was tegen de Islam, en tegen de eigen burgers, met als doel meer binnenlandse controle en meer controle over de oliereserves in het Midden Oosten. Dit antwoord was evenzeer een Pluto-uiting als 9/11 zelf. Terrorisme, ondergrondse operaties, geheime diensten, controle-apparaten, aardolie en complot-theorieën zijn namelijk allemaal het werkterrein van Pluto. Om de War on Terrorism te bewerkstelligen en de veiligheid te waarborgen, werden veel wetten in rap tempo aangenomen. Wetten waarvan we ons achteraf kunnen afvragen hoe wenselijk ze zijn en die de privacy van de Amerikaanse burgers ernstig schaden. Daarop volgden de invallen in Irak en Afghanistan en deze brachten weinig goeds.

De constellatie van 9/11 herhaalde zich nog, in kleine variaties, een paar maal in de eerste helft van 2002. Op 6 mei 2002, de dag van de moord op Pim Fortuyn, stond Pluto in oppositie met Saturnus, Mars en Venus en vierkant de Maan.

Waarom ik zo uitgebreid hier terugblik op 9/11 is om het volgende. Saturnus is de planeet, die heerst over Steenbok. De energie, die samengebald was in 2001/2002, is sterk vergelijkbaar met de energie van Pluto, die door het sterrenbeeld Steenbok loopt. Het tijdsbestek is alleen totaal anders (van 2008 tot 2024). Dat de beurs nu onder deze "Pluto in Steenbok energie" keldert, kwam voor mij dus niet als een verrassing. Dat het herstel nog lang zal gaan duren is naar mijn mening evident. Toch is dat naar mijn idee niet het grootste probleem van Pluto door Steenbok. Het venijn zit 'm in de staart. Onze democratische waarden staan zwaar onder druk met Pluto in Steenbok. Pluto is namelijk uit op macht en controle en schuwt geen enkel middel om dat naar zich toe te trekken. Laten we daarom op onze hoede zijn.


Pluto in Steenbok in historisch perspectief

1762 – 1778

De vorige keer dat Pluto het sterrenbeeld Steenbok binnenliep was in 1762. Op dat moment ontstond er ook een krediet crisis! Het centrum van de crisis lag in Amsterdam en Hamburg. De overeenkomsten tussen toen en de huidige situatie zijn naar mijn idee opzienbarend! Uranus en Saturnus maakten in 1762 een exacte conjunctie in het sterrenbeeld Ram. Samen maakten ze een hoek van 90 graden met Pluto in Steenbok.

1762


Voor meer informatie over de periode 1762-1778: P.J. Blok: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 3. Hoofdstuk 3, De Republiek tijdens de voogdij van den hertog van Brunswijk en den jongen Willem V. p.518 t/m 522.

Op de website Beatrice Boucher kunt u in "artikelen" meer lezen over Pluto in Steenbok en de krediet crisis van 1762 http://www.icaquarius.nl/

Meer over Pluto in Steenbok in historisch perspectief op deze site.


Verwachtingen voor de komende 16 jaar op basis van Pluto in Steenbok


Ik stel het onderstaande allemaal wat kort en bout, omdat ik denk dat ik met nuances de boel vertroebel.
Zoals uit het voorgaande waarschijnlijk wel duidelijk is geworden, ben ik weinig optimistisch over de toekomst. Ik hoop, met u, dat ik me vergis. En dat de toekomst er veel rooskleuriger uitziet dan dat ik hem nu schets. In de inleiding over Pluto schreef ik al dat Pluto niet per definitie goed of slecht is, maar dat deze planeet een transformatie aangeeft. Als we onzelfzuchtig te werk gaan, met respect voor elkaar, voor elkaars vrijheid, voor de aarde, het milieu en het leven in z'n gehele omvang en, het liefst met elkaar, gericht het oude vervangen en op zoek gaan naar nieuwe structuren en methodes, die beter aansluiten bij de behoeften van deze tijd, dan halen we, denk ik, er het beste uit.

NB (toegevoegd op 22/11/08) Inmiddels lijkt het erop dat de VS deze positieve weg is ingeslagen door massaal te kiezen voor het "Change" programma van Obama! Voor meer info over Obama's beleidsplannen, kijk op: change.gov/agenda.

Het teken Steenbok staat voor de overheid, het bestuur, voor de handhaving van de wet, voor grote instellingen (zoals banken), voor de multinationals, voor de bestuursraden, voor het establishment en eigenlijk voor de maatschappij in de breedste zin van het woord. Hierbinnen kunnen we dus de grootste transformaties verwachten in de komende 16 jaar. Steenbok is ook het teken van structurering en organisatie. Fundamentele herstructurering van bedrijven en overheidsinstellingen zijn te verwachten. Op dit moment zien we al dat bankdirecteuren het veld ruimen. In de bouw verwacht ik ook veranderingen. Mogelijk lijdt dit tot veel meer duurzame bouwprojecten dan in het afgelopen decennium.

Tegenover Steenbok ligt het teken Kreeft, dat staat voor o.a. natuur, akkerbouw, huizen, moeders, gezinnen, opvoeding, voedsel, volk en vaderland. Op deze gebieden kunnen we naar mijn idee grote problemen en grote, diepgaande veranderingen verwachten in de komende 16 jaar.
-De voedselindustrie ondergaat al een aantal jaren grote veranderingen. Ik verwacht echter dat deze in de komende tijd nog verder zullen gaan. Ook mondiale voedseltekorten kan ik niet uitsluiten. Bij een grote vraag naar voedsel zullen de voedselprijzen natuurlijk wel verder stijgen. De wereldbevolking groeit nog steeds. Dit legt ook druk op de voedselindustrie.
-De huizenmarkt (Kreeft) stort verder in. De rommelhypotheken ondermijnen het systeem (Steenbok). De komende zestien jaar zullen besteed worden aan het opnieuw op orde krijgen van de huizenmarkt.

Pluto in Steenbok staat vierkant de tekens Ram en Weegschaal. Ram wordt geregeerd door Mars, de oorlogsgod. Het teken Weegschaal wordt geassocieerd met politieke en diplomatieke betrekkingen. (Internationale) betrekkingen komen in deze periode op scherp te staan. De oorlogsindustrie krijgt een nieuwe impuls, nieuwe initiatieven hebben het moeilijk, ondernemers hebben het moeilijk. Bouwprojecten komen alleen onder grote druk tot stand. Dit laatste verandert mogelijk op het moment dat Jupiter (7 juni 2010) en Uranus (29 mei 2010) het sterrenbeeld Ram binnenlopen.

Op 30 Oktober 2009 verlaat Saturnus het teken Maagd en loopt voor het eerst het teken Weegschaal binnen. In de week van 16 november 2009 staan Pluto (1º43 Steenbok) en Saturnus (1º44 Weegschaal) voor het eerst exact vierkant. (Internationale) betrekkingen komen in deze periode extra op scherp te staan.

Pluto in Steenbok staat driehoek het sterrenbeeld Stier. Stier beheerst o.a de veeteelt, spaargeld, verzekeringen. Ik verwacht op termijn gunstige hervormingen in de veeteelt en in het bankwezen.

Pluto in Steenbok staat sextiel Schorpioen.
-Op termijn gunstig voor de hypotheekbranche.
-Hervormingen in het beheer van databestanden.
-Controle van processen en openbare ruimte neemt toe en verandert verder. Terreurbestrijding verbetert.
-In de psychologie worden nieuwe methodes ontwikkeld.

Pluto in Steenbok driehoek het sterrenbeeld Maagd.
Hervormingen op het gebied van ambtenarenapparaat, zorg, dienstverlening en CAO's. Op termijn waarschijnlijk gunstig. Invoering van het patiënten-volg-systeem. (in combinatie met Uranus door Vissen)

Pluto in Steenbok sextiel Vissen. Hervormingen (veelal gunstig) op het gebied van waterschappen, waterwinning, drinkwater, dijken, delta, stuwmeren, waterkrachtcentrales, de waterstofrevolutie zet mogelijk verder door, genetische manipulatie, smeltend ijswater, gevangenissen, duurzaamheid, maatschappelijk werk, etc.

Pluto in Steenbok staat inconjunct het teken Leeuw. Een moeilijke tijd voor het individu. Ook kunstenaars, autonomen, ondernemers, directeuren, leiders en koningshuizen krijgen het moeilijk.

Pluto in Steenbok inconjunct het teken Tweeling. Moeilijke tijd voor de detailhandel, vliegverkeer, telecombedrijven, telecommunicatie, schrijvers, media. Zelfs mogelijk censuur.


Uranus

Uranus geeft d.m.v het teken waar hij doorheen loopt, aan in welke sectoren er innovatieve ontwikkelingen in de maatschappij plaatsvinden. Deze vinden meestal schoksgewijs plaats. Op het moment dat Uranus een teken verlaat, spat er meestal een zeepbel uit elkaar. Dat was goed te zien toen Uranus de vorige keer het teken Waterman verliet. Dit betekende het einde van de internethype. Uiteindelijk kwam het natuurlijk allemaal wel weer goed. Na de klap herstelde deze branche zich vrij snel weer. Alleen het gevoel dat de sky the limit is, was verdwenen.

Op 28 mei 2010 verlaat Uranus voor de eerste keer het sterrenbeeld Vissen. Tot dit moment doen de Vissen-sectoren zoals alternatieve, duurzame, ideologische ecofondsen het relatief goed. Banken als Triodos komen redelijk ongeschonden de crises door. Vanaf maart 2011 is deze hype echter voorbij. Er volgt in deze branche en op de beurzen een correctie naar beneden. Dit betekent niet dat u moet stoppen met duurzaam beleggen, natuurlijk. Als u in werkelijk goede en betrouwbare, duurzame fondsen heeft belegd, dan behouden deze op de lange termijn heus hun waarde. Bovendien, een deel van deze branche zal het ook goed doen onder Uranus in Ram. De benadering wordt dan echter meer praktisch en de drive is minder vanuit het “goed willen doen”. In de periode Uranus in Vissen zijn idealen geformuleerd en is er een koers bepaald. In de tijd dat Uranus door Ram loopt, is de trend om deze ideeën uit te voeren en te verwezenlijken. Door het T-vierkant tussen Uranus, Pluto en Saturnus zal dat in de eerste paar jaar erg moeilijk zijn en op veel weerstand stuiten. Op 12 maart 2011 verlaat Uranus definitief het teken Vissen.

Ik verwacht dat de Vissen-sectoren, zoals ook de farmaceutische industrie halverwege 2010 al een tik krijgen. Uranus staat reeds in 2010 een aantal maanden in Ram: namelijk van 28 mei t/m 15 augustus.
Ook ziekenhuizen, maatschappelijk werk, ontwikkelingssamenwerking, de visserij, de zeevaart, de new age business, dijkenbouwers, waterstofproductie, stuwmeren, stuwdammen en marine vallen onder Vissen en hebben het waarschijnlijk tot omstreeks eind 2011 moeilijk. En dat komt mede door het T-vierkant tussen Pluto, Saturnus en Uranus.

NB. In 2010 loopt Jupiter het grootste deel van het jaar door het teken Vissen (behalve in de periode juni t/m augustus: Jupiter vormt dan een conjunctie met Uranus en gaat mee doen aan het T-vierkant!). Jupiter door Vissen is juist gunstig voor de Vissen-sectoren! 2010 laat daardoor dus een gemengd beeld zien: De zomermaanden verschillen sterk van de rest van het jaar. Kansen liggen er eerst in de Vissen-sectoren, vanaf juni t/m augustus in de Ram-sectoren, en vanaf september 2010 tot begin 2011 weer in de Vissen sectoren. Deze snelle verschuivingen leiden waarschijnlijk tot veel handel op de beurzen. Samen met het T-vierkant kan dit alles leiden tot grote nervositeit en heftige schommelingen in de koersen.


Uranus in Ram

Op 12 maart 2011 loopt Uranus definitief het teken Ram in en blijft daar vervolgens tot 2019 door heen lopen.
Het teken Ram staat o.a. voor initiatief, oorlog, agressie, ondernemers, de metaal industrie, de auto-industrie en de wapenindustrie. Dit zijn dus de sectoren waar innovatieve kansen liggen. Mogelijk wordt in deze tijd een nieuwe motor uitgevonden of een reeds bestaande motor grootschalig geïmplementeerd. Ook nieuwe vormen van energieopwekking worden geïmplementeerd. Renewable energy wordt in de periode tot aan 2019 waarschijnlijk big business.
Het T-vierkant met Pluto, Uranus en Saturnus (en Jupiter) stelt echter elke nieuwe ontwikkeling tenminste tot en met 2011 flink op de proef.


Neptunus

Een maand later op 4 april 2011 komt Neptunus voor het eerst het sterrenbeeld Vissen binnen. Het is moeilijk om nu al te zeggen hoe dat precies zal gaan uitwerken. Neptunus in Vissen is namelijk ultiem idealistisch. Ook issues met water liggen voor de hand. Eind 2012 staat Neptunus voor het laatst in Waterman en tot circa 2026 in Vissen.


21/12/2012

Er doen wilde verhalen de ronde over 21 december 2012 en het aflopen van de Maya kalender op die dag.
Na enige dagen van duisternis zou dan het licht wederkeren en zou de mens teruggeworpen zijn op de natuur en op zichzelf. Een nieuwe vorm van bewustzijn en een nieuwe omgang met de natuur zouden hun intrede doen. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op uitspraken van enkele Indianen uit Zuid Amerika, die zich beroepen op de Mayakalender.

Op zich gaat de Mayakalender mijn verstand te boven. De cycli waar de Maya's mee werken zijn, als ik het goed begrepen heb, zo lang dat ik moeite heb om me daar een concrete voorstelling van te maken.

Desalniettemin zijn de jaren tot aan 2012 erg moeilijk. In het T-vierkant tussen Uranus, Pluto, Saturnus is op dit moment de hoek tussen Pluto en de overige twee planeten nog vrij ruim. Toch zijn de effecten al heel groot. Pas halverwege 2010 wordt het T-vierkant optimaal. Dat betekent dat het T-vierkant er dus twee jaar over doet om “vol” te worden. De gevolgen van de gebeurtenissen, die plaats vinden in deze periode zullen naar mijn idee nog zeker voelbaar zijn tot eind 2012.

Neptunus in Vissen sluit wel aan bij de utopische denkbeelden uit bovenstaande voorspelling: een nieuw soort bewustzijn en omgang met de natuur. Dit zou beginnen omstreeks kerst 2012...

De vorige keer dat Neptunus het teken Vissen binnenliep was in 1848, het jaar dat onze Nederlandse grondwet drastisch werd gewijzigd. Mogelijk gaat 2011 opnieuw gepaard met staatkundige hervormingen in Nederland. We zullen wel zien wat de toekomst ons brengt. Halverwege 2010 weten we zeker al een stuk meer..

Meer over 2012: grenswetenschap.nl/2012

Conclusie

We leven in een moeilijke periode. De neergang van de beurs, die nu is ingezet, eindigt naar mijn idee pas over twee jaar als het T-vierkant tussen Jupiter, Saturnus, Uranus en Pluto optimaal is (waarschijnlijk op z'n vroegst op 26 juni 2010, op z'n laatst op 21 december 2010) Hoe lang het herstel vanaf dat moment nog zal duren is moeilijk te voorspellen, maar ik vermoed dat dat op z'n minst, vanaf het dieptepunt in 2010, nog 2 jaar in beslag zal nemen.

Na 2012 ziet het er allemaal een stuk rustiger uit. Hoe we de jaren na 2012 zullen ervaren, zal echter veel afhangen van hoe we de zaken nu aanpakken. Om met Wouter Bos te spreken: "we zijn nu de brand aan het blussen en straks volgt de rest" Het zou best wel eens een hele groot brand kunnen worden. Alle hens aan dek dus, en niet bij de pakken neer gaan zitten! En laten we er ook vooral op blijven vertrouwen dat we genoeg brandweermannen in Nederland hebben om ons door deze moeizame periode heen te loodsen.

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de meest spannende momenten tot en met 2012. Ik heb de astronomische bijzonderheden cursief erbij genoteerd. Voor een ieder die zich niet in astrologie heeft verdiept is dit vrij ingewikkeld. Ik raad u dan ook aan om vooral de data te onthouden. Het staat voor mij vast dat op deze data er sprake zal zijn van crisis-momenten, die zich zullen vertalen in koersbewegingen op de beurs. Ook in de rest van de maatschappij zullen duidelijk effecten waarneembaar zijn.


Kortere invloeden tot 2012 Chronologisch Overzicht

Eind april 2010.
Uranus (28º46 Vissen) en Saturnus ( 28º46 Maagd) maken een exacte oppositie met elkaar.
Beiden maken een ruim vierkant met Pluto in Steenbok 5º19. (Neptunus (28º23 Waterman) staat exact inconjunct Saturnus.
Dit lijkt me een prima stand voor een tsunami of iets dergelijks.

Dit zou mogelijk ook de week kunnen zijn waarop de beurs de bodem bereikt. Mogelijk is het echter dat de spanning van dit moment eerder of later uitwerkt, namelijk op het moment dat ook Zon, Maan, Mars of Maansknopen betrokken zijn bij deze constellatie. Voor data waarop dit gebeurt, zie onderstaande lijst!

26 juni 2010, 30 juli of 13 augustus 2010 zijn plausibele data voor het dieptepunt van de beurs.
Overige data zullen zeker ook beweging in de beurskoers brengen:

NB. Toegevoegd op 24-1-2010: Belangrijk: Lees ook aanvullingen op DE Beurscrisis voorbij?!!

 • 4 november 2008 Saturnus maakt een exacte oppositie met Uranus.
  Dag van de Amerikaanse verkiezingen. Dit wordt een hele spannende dag!
  Om 13:24 plaatselijke tijd in Washington is dit aspect exact. Saturnus staat daar op dat moment op de Midhemel, Uranus op het laagste punt. De tegenstelling tussen McCain en Obama is op dat moment optimaal! Hopen dat het niet escaleert op de een of andere manier.
  Op het weblog van Elizabeth Hathway is veel meer over de Amerikaanse Verkiezingen te lezen: http://www.astrologie.blogo.nl/
 • 26 november 2008 Pluto loopt voor de tweede keer het teken Steenbok binnen. Mogelijk merkbaar in deze week. Mogelijk zelfs licht positief voor de beurskoers. Mogelijk licht positieve week voor overheden, banken en pensioenfondsen. Mogelijk de week waarin mensen die de komende 16 jaar een belangrijke rol gaan spelen, een aanstelling krijgen.
 • Tussen nu en 30 oktober 2009 heb ik minder nauwkeurig onderzoek gedaan naar mogelijke dieptepunten.

 • Vanaf 30 oktober 2009 verlaat Saturnus het teken Maagd en komt in Weegschaal. Diplomatieke, internationale betrekkingen verslechteren

 • 16 november 2009 staan Pluto (1º43 Steenbok) en Saturnus (1º44 Weegschaal)  (Politiek) geweld?
  NB. Toegevoegd op 24-1-2010: Op 16 november 2009 was Obama op staatsbezoek in China. Hij had die avond een officiële ontmoeting met de Chinese president Hu Jintao. De besprekingen verliepen stroef.

 • 31 december 2009 Volle Maan 21:15 NL tijd.
  Zon, Venus en Pluto in 5 vierkant Saturnus (orb -0º48)
  Mars op ASC opp. Neptunus, Jupiter, Cheiron en in yod met Uranus en Mercurius.
  Een gewelddadige oudejaarsavond? Rellen met dronken publiek?
  NB. Toegevoegd op 24-1-2010: Het viel mee... Alleen in Culemborg liep het behoorlijk uit hand.

 • 15 januari 2010 beschrijving volgt nog...
  Saturnus ingaand vierkant met Pluto, bijna exact en toenemend.
  Zonsverduistering conjunct Venus 8:15 NL tijd. (Mars vierkant MC in NL om 7:55).

 • 30 januari 2010 beschrijving volgt nog...
  Volle Maan conjunct oppositie tussen Venus en Mars. Saturnus ingaand vierkant met Pluto, bijna exact en toenemend. Oppositie tussen Saturnus en Uranus heel ruim (orb 10º)

 • 16 maart 2010 beschrijving volgt nog...
  Zon, Maan en Mercurius conjunct Uranus oppositie met Saturnus (orb -5º). Saturnus vierkant Pluto (orb 3º30)

 • 30 maart 2010. beschrijving volgt nog...
  Zon in ruime conjunctie met Uranus. Zon vierkant Pluto en oppositie met Maan en Saturnus.

 • Eind april 2010. Uranus (28º46 Vissen) en Saturnus ( 28º46 Maagd) maken een exacte oppositie met elkaar. Beiden maken nog steeds een vierkant met Pluto in Steenbok 5º19. (Neptunus (28º23 Waterman) staat exact inconjunct Saturnus. Dit lijkt me een prima stand voor een tsunami of iets dergelijks.
  Dit zou mogelijk ook wel eens de week kunnen zijn waarop de beurs eindelijk de bodem bereikt. Mogelijk is echter dat de spanning van dit moment eerder of later uitwerkt, namelijk op het moment dat ook Zon, Maan, Mars of Maansknopen betrokken zijn bij deze constellatie.

 • Vanaf mei 2010 tot maart 2011 doet ook Jupiter mee aan T-vierkant!
  Jupiter komt conjunct Uranus te staan.

  Mogelijk: misplaatst optimisme brengt ons verder in de problemen. Nieuwe initiatieven zien er veelbelovend uit, maar ondervinden veel meer tegenslag en weerstand dan aanvankelijk werd aangenomen.
  Mogelijk ook: juist de goede innovatieve initiatieven worden tegengehouden door de overheid uit angst of iets dergelijks.

 • 28 mei 2010 Uranus verlaat de eerste keer het sterrenbeeld Vissen!
  Beursdip door koersval van ecofondsen, farmaceuthische industrie etc. Lees terug onder kopje Uranus.

 • 30 mei 2010. beschrijving volgt nog...
  Maan, Pluto, Noorder Maansknoop oppositie met Venus en Z- Maansknoop,
  En vierkant Uranus en Jupiter conjunctie, En vierkant Saturnus.

 • 6/7/8 juni Jupiter gaat nu ook het teken Ram binnen. Mars verlaat het sterrenbeeld Leeuw.
  Ik verwacht grote volatiliteit deze dagen op de beurs, waarschijnlijk gedreven door optimisme...
 • 26 juni 2010
  26 juni 2010
  Deze dag mag iedereen alvast in zijn
  agenda zetten!

  Een Maan-eclips vindt plaats om
  13:30 NL tijd. Op dat moment staat de Zon
  in Nederland op het hoogste punt aan de hemel (MC), samen met Mercurius en de
  Zuider Maansknoop. Loodrecht daarop, op
  het IC staan Maan, N- Maansknoop en Pluto.
  Vierkant daarop, op de ASC, staat Saturnus.

  Op de Desc, staan Jupiter en Uranus in conjunctie met elkaar.
  Pluto maakt ook nog een 120 graden hoek met Mars, die dag.
  Neptunus en Cheiron staan inconjunct
  Saturnus en de ASC en driehoek het MC.


  Het lijkt me uitgesloten dat deze dag ongemerkt aan ons voorbij zal gaan!

 • 11 juli 2010 Een totale Zonsverduistering op het Zuidelijk halfrond (NL tijd 21:15).
  Jupiter en Uranus conjunct. Pluto vrijwel exact vierkant Jupiter. Uranus maakt oppositie met Saturnus. Neptunus en Cheiron staan inconjunct Saturnus.
  Venus inconjunct Uranus/Jupiter. Mercurius inconjunct Pluto.
  Dit lijkt mij opnieuw een perfecte stand voor een tsunami of iets dergelijks.


  31 juli 2010
  Eind juli 2010

  Problemen uit juni beslist nog niet opgelost!

  Mars conjunct Saturnus, vierkant Pluto.
  Pluto vierkant Uranus en Jupiter. 
  Uranus/ Jupiter in oppositie met Saturnus/ Mars.


  Zon inconjunct Neptunus (en Cheiron) en Mars inconjunct Neptunus (en Cheiron) (yod) Zon inconjunct Pluto. Mars driehoek Pluto.

 • 13 augustus 2010. Weer zo'n dag voor in de agenda?
  Dit zou best wel eens de week kunnen zijn waarop de beurs eindelijk de bodem bereikt!
  Conjunctie Maan/Venus/Mars/Saturnus in oppositie met Jupiter/Uranus en vierkant Pluto/Maansknopen.
  Conjunctie Neptunus/Cheiron.

 • 15 augustus 2010. Uranus terug in Vissen. Lees terug onder kopje over Uranus.

 • 23/24 september 2010. Weer zo'n dag voor in de agenda?
  Conjunctie Zon/Saturnus in oppositie met Jupiter/Uranus/Maan en vierkant Pluto/Maansknopen.

 • 21-12-2010 beschrijving volgt nog...Totale Maansverduistering.
  Eclips Maan. Conjunctie Zon/Mercurius/Mars/Pluto en Noorder Maansknoop.
  Oppositie met Maan en vierkant Uranus en Jupiter. Saturnus doet niet meer mee het T-vierkant!

 • Op 12 maart 2011 loopt Uranus opnieuw het teken Ram in en blijft daar tot 2019.
  Lees terug onder kopjes over Uranus.

 • 4 april 2011 komt Neptunus voor het eerst het sterrenbeeld Vissen binnen.
  Lees terug onder kopjes over 2012 en Neptunus.

 • Eind 2012 staat Neptunus voor het laatst in Waterman en tot circa 2026 in Vissen.
  Lees terug onder kopjes over 2012 en Neptunus.

 • 21 december 2012 De Maya kalender loopt af. Lees terug onder kopjes over 2012 en Neptunus.  ©Myrthe Sardjoe, Amsterdam 14 Oktober 2008. Illustraties toegevoegd op 2 februari 2010

Terug